Paanajärvi. RU

Paanajärvi Nationalpark i Norra Karelen, Ryssland

Paanajärvi tillhörde Finland före kriget, men efter ryska övertaget har det varit en obefolkat nationalpark i Norra Karelen.

Utsikt från Kivakkafjäll över Pääjärvisjö

Svanor över Paanajärvi

Kivakkafors, Kivakkafjäll i bakgrunden

Arola gård som brändes under kriget men är nu återuppbygd

En kaffepanna som har upplevt kriget

En båttur på Paanajärvi som är 27 km lång

Ruskeakallio, Brunberget är en sevärdhet

Karelska vägar kan vara problematiska